Çerez politikası

TEKNOKENT GİRİŞİM DESTEK VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ÜYE GİZLİLİK POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Teknokent Girişim Destek ve Yatırım Anonim Şirketi ("Cozone”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği
Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır.

Cozone, üyelik aşamasında Cozone’nun sağlamakta olduğu üyelik modellerinden birini seçerek üye ("Üye”) olan gerçek kişilerin elektronik ve fiziki ortamda sağlanan kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, üye bilgisi, üye işlem bilgisi, görsel/işitsel veri, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, lokasyon bilgisi ve pazarlama bilgisine ilişkin verileri işlemektedir.

Kanun’un 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Cozone, https://cozone.co/tr internet sitesinin ("Websitesi”) üyeler tarafından kullanılması esnasında bu kullanım ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerez (Cookie) üzerinden elde edebilmektedir. Cozone internet sitesi vasıtasıyla sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

amaçlarıyla ("Amaçlar”)

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

Cozone, analitik amaçlı kullanılan segmentasyon ve pazarlama amaçlı çerezler de dahil olmak üzere çerezler (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere cihaza gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi veya cihaz hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini ve/veya mobil uygulamaları zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini ve/veya mobil uygulamayı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı gibi kullanıcı davranışlarının tespitine yönelik istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcı dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan Kişisel Verileriniz; Cozone tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında, ODTÜ Teknokent Yönetim Anonim Şirketi, diğer üyelerimiz, yurt içindeki iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda elektronik/fiziki ortamda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak Websitesi üzerinden, üyelik esnasında veya üçüncü tarafların aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Üniversiteler İhsan Doğramacı No:35 ZK/11D ODTÜ Teknokent, Çankaya, Ankara, Türkiye adresine yazılı olarak veya mevzuat/ Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

TEKNOKENT GİRİŞİM DESTEK VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
ÜYE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ RIZA METNİ İLE
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY METNİ

Teknokent Girişim Destek ve Yatırım Anonim Şirketi Üye Gizlilik Politikası kapsamında; Cozone Websitesi kullanımım esnasında ve üyelik işlemlerini tamamlamam ve esnasında Üye olmam sırasında sağladığım ve/veya Websitesi kullanımım sırasında oluşan kişisel verilerimin aşağıdaki amaçlarla işlenmesini, bu doğrultuda <aşağıda/yukarıda> yer alan iletişim bilgilerime reklam, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

Telefon: 0312 486 0312
e-posta: [email protected]